ISO 9001: 2015

Wij willen meer dan een goede productkwaliteit. Wij willen de beste partner zijn. Nu en in de toekomst. Om dit te realiseren hebben we onze processen gecertificeerd volgens ISO 9001: 2015.
De ISO 9001: 2015 borgt een goede risicoinventarisatie en procesbeheersing. Op deze manier zorgen we voor producten die worden geleverd volgens de specificaties van de klant.

Daarnaast is er veel aandacht voor het anticiperen op risico’s die kunnen ontstaan. Samen met ons management team wordt steeds gekeken hoe we risico’s kunnen elimineren. Op deze manier zorgen we voor een duurzame ononderbroken productie bij onze partners.

Samen met onze eigen kwaliteitsmanager zorgen Bureau Veritas en onze klanten voor regelmatige audits. Op zoek naar het steeds verder optimaliseren van de samenwerking vinden we iedere keer weer mogelijkheden om te verbeteren.