De overbelasting van het elektriciteitsnet vormt een grote uitdaging voor onze onderneming. Het belemmert niet alleen de voortgang op het gebied van verduurzaming, maar dwingt ons ook om het energieverbruik nauwlettend te monitoren.

Energiecoöperatie Stream Energy

Om de beschikbare energie optimaal te kunnen gebruiken, werken we aan een betere spreiding van het stroomverbruik gedurende de dag. Samen met vijftien andere ondernemers op industrieterrein Nagelerweg zijn we begonnen met de oprichting van de energiecoöperatie Stream Energy. Binnen deze coöperatie kunnen we stroomtekorten en -overschotten onderling verhandelen. We brengen momenteel in kaart hoeveel stroom de verschillende bedrijven verbruiken en op welke momenten van de dag pieken optreden. Op basis van deze gegevens maken we afspraken om het verbruik gelijkmatiger te verdelen. Het doel is om minimaal de helft van de circa 170 ondernemingen op industrieterrein Nagelerweg aan te sluiten bij deze coöperatie.

Meer informatie over Stream Energy

Tekort aan stroom zit verduurzaming in de weg

We streven ernaar om onze onderneming verder te verduurzamen. Vorig jaar hebben we geïnvesteerd in een geavanceerd afzuigsysteem voor lasrook, waardoor we niet alleen het klimaat in onze bedrijfshal verbeteren, maar ook de vrijgekomen warmte kunnen benutten om onze hal in de winter te verwarmen. Op deze manier werken we in schonere lucht en verminderen we ons gasverbruik aanzienlijk gedurende de wintermaanden. Hoewel we graag zonnepanelen willen installeren om onze eigen stroom te produceren, is dit momenteel niet mogelijk vanwege de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet.

Onze directeur Auke Sjoerd Tolsma werd recent geïnterviewd over dit onderwerp door de Stentor. 

Link naar het artikel van de Stentor

Zie hieronder de EenVandaag uitzending van 05 juni, waarin Auke Sjoerd Tolsma en Kees van der Sar (BV Noordoostpolder) uitleg geven over Stream Energy.